Program och kurser där vi undervisar

ICM:s lärare undervisar inom främst inom följande program, samt inom en del fristående kurser. De flesta av dessa kurser och program administreras och koordineras av institutionen för biologisk grundutbildning, IBG.


Vad gäller individuella kurser är vi involverade i en mängd olika projektkurser, t.ex. forskningspraktik och examensarbeten. För mer information om dessa, se respektive program ovan. Är du intresserad av att göra ett projekt på ICM? Läs mer om vår forskning och ta kontakt med respektive forskargruppsledare.

Senast uppdaterad: 2023-06-14