Utbildning

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) bedriver undervisning inom ett brett spektrum av biologi på kandidat-, master- och doktorandnivå.

Grundutbildning (kandidat- och masternivå)

Forskarutbildning

Kandidat- och masterutbildning

ICM bedriver undervisning på en mängd olika kurser och program relaterade till biologi - från cellbiologi till biofysik. Vi handleder också många individuella projekt, t.ex. forskningspraktik och examensarbeten.

Forskarutbildning i en stimulerande miljö

Till ICM söker sig forskare och studenter från hela världen och vi är en av de mest framstående institutionerna i Europa inom ämnet. Vid institutionen utbildar vi studenter med skilda inriktningar såsom biofysik, bioinformatik, beräkningsbiologi, cellbiologi, kemisk biologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär bioteknik, molekylär evolution, molekylär immunologi, strukturbiologi och systembiologi.

Pedagogiska projekt och priser

Vid ICM bedrivs kontinuerligt utvecklingsprojekt för att förbättra vår utbildning. Flera av våra lärare har utnämnts som excellenta lärare eller fått pedagogiska priser.

Våra priser och projekt
 

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om biologiutbildningarna vid ICM. Sanna Koskiniemi och Tomas Ekeberg är studierektorer för grundutbildningen och Maria Selmer är pedagogisk ledare - du når oss alla tre via studierektor@icm.uu.se.  

Anders Virtanen är studierektor för forskarutbildningen vid ICM.

Senast uppdaterad: 2023-09-07