Sundborger-Lunna labb

Vi använder en kombination av molekylärbiologi, biokemiska och biofysiska tekniker, inklusive kryo-elektronmikroskopi, för att studera hur membran-ombyggande proteiner reglerar kritiska celldödsprocesser. Vårt mål är att förstå samspelet mellan membranrenoveringsproteiner och membranlipider för att reglera cellens öde.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-09-06