Populärvetenskaplig presentation

Proteiner och nukleinsyror är stora molekyler som bygger upp en levande cell och dess funktioner. I vår forskning använder vi bland annat metoder såsom röntgenkristallografi och elektronmikroskopi för att i minsta detalj ta reda på hur proteiner och nukleinsyror ser ut i tre dimensioner för att på så sätt kunna förstå hur de fungerar och bidrar till cellens funktion.
Vi studerar framför allt bakteriers maskineri för att översätta den genetiska koden till protein, ribosomen. Ribosomen  består av RNA och proteiner, och vi söker ny kunskap om hur ribosomer bildas, fungerar och blockeras av antibiotika. Vi studerar också hur bakterier på olika sätt blir resistanta mot antibiotika, kunskap som kan komma till nytta vid utvecklig av nästa generation av antibakteriella läkemedel.

Vi söker också svar på generella frågor om hur evolutionen verkar på atomnivå.  Hur utvecklas nya funktioner hos proteiner och hur anpassas proteiner till ändrade förhållanden? Är proteiner som vid första anblick verkar näst intill obesläktade med andra kända proteiner "unga", eller har de evolverat så snabbt att vi inte med vanliga metoder kan känna igen i vilken familj de hör hemma?

I samband med invigningen av MAXIV berättade jag i vetenskapsradion om hur synkrotronstrålning kan användas för att förstå antibiotikaresistens. Lyssna här: Vetenskapsradion 21 juni 2016

Under en vistelse på University of Otago, Nya Zeeland, medverkade jag i vetenskapsprogrammet Our changing world. Lyssna här: Our changing world 18 maj 2017

Senast uppdaterad: 2021-02-17