Mowbray labb

Vi studerar hur proteiner ser ut på molekylär nivå, och försöker förstå hur det möjliggör deras många olika funktioner inom biologin. Det övergripande målet är att tillämpa denna information för att göra nyttiga och intressanta saker. Till exempel, i många projekt, vi leta efter små molekyler som binder till och blockerar funktionen av enzymer som är viktiga för vissa patogener, och som kan utvecklas till läkemedel som dödar dessa patogener. I andra projekt, vi tittar på detaljerna för hur enzymer binder till sina substrat, och utföra kemin de gör, i hopp om att använda denna information för att skapa nya och bättre enzymer. Det finns så många möjligheter!

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning.