Knight labb

Vi använder en kraftfull kombination av röntgenkristallografi, molekylärbiologi, och olika biofysiska, biokemiska och beräkningsmetoder för att studera hur proteiner och peptider binder till varandra för att bilda fibrillära strukturer såsom spindeltråd , bakteriella vidhäftningshår (”fimbrier”), eller amyloid. Våra studier lägger grunden för att så småningom kunna utveckla nya tillämpningar inom medicin (t.ex. nya sätt att behandla bakteriella infektioner eller amyloidsjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och typ 2-diabetes) och bioteknik (t.ex. nya spindetrådsbaserade material).