Griese labb

Vi använder en kombination av molekylärbiologiska, biokemiska och biofysikaliska metoder, bl.a. röntgenkristallografi, för att studera de metall-responsiva transkriptionsfaktorerna i en bakteriell modellorganism från aktinomycetfamiljen, Saccharopolyspora erythraea. Vårt mål är att undersöka samspelet mellan mangan- och järnhomeostas och den oxidativa stress-responsen i aktinomyceter.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.