Griese labb

Vi använder en kombination av molekylärbiologiska, biokemiska och strukturbiologiska metoder, bl.a. röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi, för att studera reglering av metallhomeostas i en bakteriell modellorganism från aktinomycetfamiljen, Saccharopolyspora erythraea. Vi strävar efter att få en fullständig förståelse från de regulatoriska nätverken till de underliggande molekylära mekanismerna.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.

Senast uppdaterad: 2022-04-13