Strukturbiologi

Vad forskar vi om?

Vi studerar en rad olika grundläggande biologiska processer från proteinsyntes, metallhomeostas, enzymkatalys och proteinevolution till chaperone-styrd uppbyggnad av spindeltråd och andra komplexa strukturer och antibiotikaresistens. Vi är också starkt engagerade i utveckling av nya läkemedel för att behandla tuberkulos och andra sjukdomar orsakade av patogena bakterier.

Strukturbiologiprogrammet leds av professor Stefan Knight och består idag av fem forskargrupper. För mer information om forskningsprojekt och personal, se deras respektive webbsidor.

Forskargrupper
Senast uppdaterad: 2021-10-06