iGEM Uppsala 2022

Läs om laget som tävlar 2022

Samverkan med skolor, företag och myndigheter

ICM samverkar med skolor, andra universitet, bioteknikindustrin och myndigheter som arbetar med biologiska och bioteknologiska frågeställningar. Vi samverkar både nationellt och internationellt för att ge våra forskare och studenter de bästa möjliga förutsättningar.

Samverkan med skolor

Vi samverkar med skolor på flera olika sätt. Bland annat erbjuder vi klasser att komma hit för att se hur det är att studera på universitetet och hur det är att forska inom molekylär- och cellbiologi. Lärare är välkomna att kontakta forskare vid ICM för material för undervisning och vi deltar även i undervisning vid vissa gymnasier.  Enskilda studenter kan komma till BMC där ICM finns och skugga en student i projektet "Student för en dag" som IBG administrerar.

Samverkan med företag och myndigheter

ICM samverkar gärna med företag som är intresserade av att interagera med forskargrupper inom ICM. Kontakta prefekten vid ICM om ni är intresserade av att samarbeta med forskare vid ICM. Forskare vid ICM deltar årligen i utvärderingar av remisser, ansökningar och rapporter från forskningsråd och myndigheter.

Uppsala universitet alumnnätverket

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande.

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära är välkomna i nätverket. Till viss del är nätverket även öppet för studenter och andra grupper med anknytning till Uppsala universitet.

Läs om alumnnätverket

Senast uppdaterad: 2022-11-07