Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Besöksadress:
Biomedicinskt centrum (BMC)
Husargatan 3
752 37 Uppsala

Postadress:
Uppsala Universitet
Box 596
751 24 Uppsala

Fax: 018-530396

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Lika villkorsombud:

Katalogadministration:

Webbmästare:

Senast uppdaterad: 2022-07-08