Masterstudenter Letian Bao och Carolin Vogel publicerar artiklar som förbättrar kromoproteiner och små RNA

2020-09-15

Masterstudenterna Letian Bao och Carolin Vogel publicerade nyligen förstförfattar-artiklar om sitt arbete utfört med Josefine Liljeruhm i Tony Forsters laboratorium.
Papperet av Bao et al. i Analytical Biochemistry övervinner den toxiska effekten hos kromoproteinreportrar i E. coli genom att modifiera ett rött fluorescerande protein. Framsideartikeln av Vogel, Gynnå, Yuan, Bao et al. i Engineering Reports förbättrar utformningen av antisense-RNA med hjälp av Spot 42 som grund.
Båda projekten härstammar från Uppsala U's student teams i den årliga internationella Genetically Enginereed Machines (iGEM)-tävlingen och har utvecklats ytterligare av studenter i Tonys labbkurs Syntetisk biologi 1MB433. Länkar till artiklarna:

https://doi.org/10.1016/j.ab.2020.113936

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25778196/2020/2/3

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23