Sanna Koskiniemi utnämns till ordförande i Sveriges unga akademi

2020-06-01

I slutet av maj beslutade Sveriges unga akademi om ny ledning för året 2020/2021. Ny ordförande är Sanna Koskiniemi, universitetslektor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet.

– Jag ser fram mot ett år fyllt av nya idéer, projekt och diskussioner, säger nya ordföranden Sanna Koskiniemi. Det är härligt med ledamöternas energi och driv, det ska bli roligt att få vara med och hitta bästa sätt att kanalisera det. Vi har också många projekt som blir klara under året och det ska bli spännande att se hur de landar. Det är ett hedersamt nöje att få leda den unga akademin!

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23