Bioinformatiklaboratoriet publicerar i Nature Communications

2019-11-08

Sårläkningsprocess kan skyda mot aids

En internationell grupp av forskare, ledd av Dr. Michael Gale, Jr., vid University of Washington, och Drs. Fredrik Barrenas och Jan Komorowski från universitetet i Uppsala, Sverige, och Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, har utvärderat immunsystemet i de tidiga stadierna av infektion i icke-mänskliga primater utsatta för Simian immunbristvirus (SIV), ett virus som är nära besläktat med HIV som tjänar till att modellera HIV-infektion. Studien, som publicerades 8 november 2019 i Nature Communications, fann att de biologiska händelserna i sårläkning är viktiga för att skapa en immunmiljö som skyddar mot SIV. Denna upptäckt avslöjar komponenter i kroppens sårläkande immunsvar som nya mål för terapeutisk utveckling för att skydda mot sjukdom och AIDS hos personer med HIV-infektion.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23