Sanyal och Aqvist grupp rapporterar om ny metod för att blockera nya proteiners födelse i bakterier.

2019-10-28

De första småmolekylerna funna som specifikt blockerar terminering av bakteriers proteinsyntes

Genom datorbaserad screening av ett stort (3.4 M) molekylbibliotek mot bakeriella releasefaktorers 3D-struktur vaskades ett antal små läkemedelsliknande molekyler fram. Dessa testades sedan både för sin förmåga att hämma bakterietillväxt och inhibera terminering av proteinsyntesen in vitro. Två av dessa föreningar visade sig både blockera terminering i provröret och dessutom döda levande bakterier. Detta är det första exemplet på småmolekyler som specifikt inhiberar translationsterminering.

Pressmeddelande från UU's presstjänst
Länk till nature.com

Länk till Nature

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23