Norblad-Ekstrand-medaljen till Inger Andersson, professor emeritus i molekylär biofysik

2019-10-07

https://mp.uu.se/web/nyheter/-/prestigefylld-medalj-for-enzymforskning

https://kemisamfundet.se/norblad-ekstrand-medaljen-till-inger-andersson-uppsala-universitet/

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23