I Science beskriver Sebastian Deindl och Greg Bowman hur specialiserade proteiner packar DNA för att reglera hur gener slås av och på.

2019-10-04

Länk till Science

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23