Sanyal-grupp i ICM avslöjar mekanismen för korrekt avkodning genom att studera hur den anti-TB-antibiotikum viomycin inducerar fel i translation

2019-06-07

En ny studie från Sanyal Lab avslöjar hur anti-tuberkulos-antibiotikum viomycin inducerar fel i translation under avkodning av den genetiska koden på mRNA. Genom att tillämpa pre steady state kinetik på ett fullständigt rekonstituerat bakteriellt translationssystem avgränsar de den verkliga mekanismen för korrekt avkodning på ribosomen och lägger den in i det strukturella sammanhanget, vilket är den extra betydelsen.
Den fullständiga historien kan läsas i eLife 2019 7 juni; 8. pii: e46124. doi: 10.7554 / eLife.46124. https://elifesciences.org/articles/46124

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23