Lynn Kamerlin får The Svedbergpriset 2018

2018-02-20

The Svedbergpriset 2018 till Lynn Kamerlin, Uppsala universitet

Lynn Kamerlin får The Svedbergpriset 2018 för sina innovativa studier av enzymreaktioner där hon kombinerar ett vitt spektra av teoretiska, fysikaliska och organkemiska metoder för att förstå kemin i komplexa enzymmekanismer. Via doktorandstudier i Birmingham och postdoc studier i Wien och Los Angeles, har Lynn sedan 2011 etablerat en självständig forskargrupp vid Uppsala universitet.

- Det är en fantastik forskare som får priset. Lynn har en imponerande produktivitet och
driv och kommer ständigt ut med nya resultat, säger Mats Hansson, ordförande i
Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM).

Medaljöverlämnandet sker tisdagen den 19 juni kl 12.25 på det 1st National meeting of the Swedish Chemical Society (www.scs2018.se) i Lund. Mer information om Lynn Kamerlins forskning finns på https://www.uu.se/nyheterpress/kronikor/lynn-kamerlin/ och gruppens hemsida: https://kamerlinlab.com/

Om The Svedbergpriset
Svedbergpriset delas ut tillsammans av Svenska Nationalkommittén för de Molekylära Biovetenskaperna inom Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM). Priset delas ut till en framstående biokemist eller molekylärbiolog som är verksam i Sverige och som inte har fyllt 40 år under utdelningsåret.

The Svedberg
The Svedberg (1884-1971, egentligen Theodor Svedberg) var professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserade på kolloider och makromolekylära föreningar. Han fick Nobelpriset i kemi 1926 för de upptäckter han gjorde med den av honom utvecklade analytiska ultracentrifugen.

Några tidigare mottagare av priset:

2017 – Elin Esbjörner Winters (Chalmers Tekniska Högskola)
2016 – Rickard Sandberg (Karolinska Institutet)
2015 – Ingemar André (Lunds universitet)
2014 – David Drew (Stockholms universitet)
2013 – Martin Ott (Stockholms universitet)
2012 – Martin Högbom (Stockholms universitet)
2011 – Karin Lindkvist (Lunds universitet)
2010 – Per Jemth (Uppsala universitet)

Längre lista finns på http://www.sfbbm.se/the-svedberg-priset/#ffs-tabbed-111

Om SFBBM
Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer. Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling. SFBBM är knutet till Svenska Kemisamfundet, http://www.kemisamfundet.se

Om Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna
Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna är en av 18 kommittéer under Kungliga Vetenskapsakademin och representerar Sverige bland annat i de internationella vetenskapliga unioner som ingår i ICSU (International Council for Science). Nationalkommittéerna har bland annat också i uppgift att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde, verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället, och stå till förfogande som rådgivande organ åt universitetet och andra delar av utbildningssystemet.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Hansson, ordf i SFBBM, 070‐278 99 57
Hjalmar Brismar, ordf i Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna 08‐161015
Lynn Kamerlin, 018-4714423
 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23