ERC Starting Grant till Sebastian Deindl

2016-09-16

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu beslutat vilka forskare som tilldelats Starting Grant vid 2016 års utlysning. 325 forskningsprojekt inom EU får sammanlagt dela på 485 miljoner euro. Tre av dessa projekt går till forskare verksamma vid Uppsala universitet.

Målet med forskningsbidragen är att locka nya forskningstalanger till Europa, behålla kompetens inom unionen och skapa jobbtillfällen för forskare.

– Genom ERC Starting Grants attraherar EU unga forskartalanger och ger dem möjlighet att stanna i Europa . Genom att EU finansierar dessa stipendiater kommer de att kunna genomföra sina bästa idéer, men också skapa kvalificerade arbetstillfällen för andra forskare som vill arbeta med banbrytande vetenskap. I slutändan kommer de att bidra till att skapa den mest värdefulla resurs Europa har - humankapital, säger Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation.


Forskare vid Uppsala universitet som beviljats Starting Grants vid 2016 års utlysning:

  • Gustav Berggren vid institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Fotosyntesgruppen

  • Sebastian Deindl vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi

  • David Black-Schaffer vid institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

Anna Malmberg

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23