Celldelning är snabbare än DNA-kopiering

2016-07-28

Bakterieceller som växer snabbt hinner inte kopiera hela sitt DNA innan det är dags att dela sig på nytt. Det betyder att det kan pågå flera kopieringsprocesser samtidigt i en cell. Forskare vid Uppsala universitet har klarlagt hur cellerna koordinerar cellstorlek och delningstid för att bibehålla exakt en kopia av genomet per cell. Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Läs mer här ...

Länk till forskningsartikeln:

The synchronization of replication and division cycles in individual E. coli cells, CELL-D-15-02651R1

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-23