Sanyal group reveals the mechanism of fidelity in translation by studying the mode of error induction by the anti-TB antibiotic viomycin

2019-06-07

A new study from Sanyal lab reveals how the anti-tuberculosis antibiotic viomycin induces error in translation during decoding of the genetic code on mRNA. Applying pre steady state kinetics to a fully reconstituted bacterial translation system this study delineates the actual mechanism of accurate decoding on the ribosome and puts it into the structural context, which is the added significance.
The full story can be read in eLife 2019 Jun 7;8. pii: e46124. doi: 10.7554/eLife.46124.  https://elifesciences.org/articles/46124

En ny studie från Sanyal Lab avslöjar hur anti-tuberkulos-antibiotikum viomycin inducerar fel i translation under avkodning av den genetiska koden på mRNA. Genom att tillämpa pre steady state kinetik på ett fullständigt rekonstituerat bakteriellt translationssystem avgränsar de den verkliga mekanismen för korrekt avkodning på ribosomen och lägger den in i det strukturella sammanhanget, vilket är den extra betydelsen.
Den fullständiga historien kan läsas i eLife 2019 7 juni; 8. pii: e46124. doi: 10.7554 / eLife.46124. https://elifesciences.org/articles/46124

News of the department of cell and molecular biology