Sanyal labb

Suparna Sanyals lab studerar bakteriell proteinsyntes och ribosomens roll i veckning av proteiner. Vi är speciellt intresserade av rollens av GTP hydrolys i olika steg i translationen, antibiotika som angriper ribosom, funktionerna av ribosomala proteiner, samt flertal faktorer inblandade i terminering av proteinsyntesen. Vi arbetar för närvarande med proteinsyntesen i mycobakterier, som orsakar tuberkulos. Vi har utvecklat en rekonstituerad transkription-translation-viksystem (RTTF) med en syntetisk biologi strategi som kan producera aktiva proteiner i provröret. Dessutom, har vi också demonstrerat ribosomens roll i proteinveckning (PFAR) och hittat en koppling av PFAR till prionsjukdomar.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning. Se också på teknats forskningssida eller forskarprofil.

Senast uppdaterad: 2023-03-16