Populärvetenskaplig presentation

Proteinerna styr livets kemiska aktiviteter och är byggstenar i dess strukturer. De sammanfogas av 20 olika (naturliga) aminosyror av en molekylär maskin kallad ribosomen i en komplicerad process, central för celltillväxt och för all biologi. Proteinsyntesmaskineriet i bakterier är det viktigaste målet för antibiotika, och utveckling av nya läkemedel har återigen fått högsta medicinska prioritet på grund den snabbt framväxande antibiotikaresistensen hos sjukdomsalstrande bakterier. Proteinsyntesen är viktig inom biomedicinsk forskning och bioteknik också för syntes av enzymer, hormoner och antikroppar. Sådana tillämpningar kan utvidgas och effektiviseras genom att använda syntetisk biologi, låta proteinsyntesen ske i provrör och utnyttja andra typer av (onaturliga) aminosyror än de 20 som cellerna vanligen använder. Förbättrad kunskap förväntas bli viktig för tillverkning av nya typer av proteinmutanter, för studier av proteinstrukturer och för upptäckt av nya läkemedel genom styrd evolution av små proteiner som innehåller onaturliga aminosyror (peptidomimetik). Onaturliga aminosyror är både önskade och vanliga komponenter i läkemedel, då de endast långsamt bryts ner i kroppen och lätt tar sig in i våra celler; egenskaper vilka både ökar läkemedlets aktivitet och den mängd sjukdomsalstrande mål det kan attackera.

Vår bild på framsidan visar ett onaturligt aminosyra-substrat (flerfärgad och placerad längst ner i bilden), det ribosomala maskineriet (mitten) och en av proteinprodukterna från ribosomen (flerfärgad till höger) bunden till ett tRNA (orange). Bilden är designad av Jinfan Wang och Jiekun Zhang.Bildtext