Ehrenberg labb

Måns Ehrenbergs forskargrupp fokuserar främst på bakteriers ribosomer och proteinsyntes. Målet är att förstå mekanismerna bakom proteinsyntesens initiering, elongering av polypeptider och noggrannheten i selektionen av tRNA och translationsfaktorer, terminering av proteinsyntesen och återvinning av ribosomerna från terminering till nästa initiering – och effekterna av antibiotika på alla dessa mekanismer, samt i ett systembiologiskt perspektiv hur cellernas tillväxt beror av proteinsyntesen. Vi använder kvantitativa biokemiska metoder i kombination med matematiska modeller, molekylär genetik och in vitro-experiment på bakterier.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-01-31