Jones labb

Syftet med vår forskning är att förstå detaljerna kring den intracellulära proteinkinetiken och hur de påverkar de storskaliga fenomenen såsom genuttryck och spridning av mobila genetiska element. För att åstadkomma detta använder vi oss av teknik såsom time-lapse fluorescens mikroskopi för att övervaka spridning av konjugativa plasmider i bakteriella populationer, och mRNA fluorescens in situ hybridisering (FISH) för att observera fluktuationer i genuttrycket på den encelliga nivån.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-11-16