Johansson labb

Syftet med forskningen i Magnus Johanssons grupp är att nå en djupare förståelse för dynamiken och de molekylära detaljerna i proteinsyntesen i sitt naturliga sammanhang.  Till vår hjälp utvecklar vi nya fluorescensbaserade verktyg för att studera proteinsyntesen på enmolekylnivå inuti levande bakterieceller.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska eller se doktoranden Filip Ilievskis "3 Minute Thesis Competition" presentation angående hans projekt om antibiotika"

Senast uppdaterad: 2022-10-21