Vår forskning

Vår  övergripande ambitionen är att överbrygga klyftan mellan kvantitativa fysiska modeller och biologiska observationer i syfte att identifiera och reda ut inkonsekvenser i vår nuvarande förståelse av livet på molekylärnivå. Vi är särskilt intresserade av hur viktiga steg i transkription, translation och replikering regleras i den intracellulära miljön och på vilken fysisk detaljnivå dessa processer behöver modelleras för att vi ska kunna beskriva deras funktion i den levande cellen.

Besök vår hemsida.