Elflab - Äventyr på molekylnivå i levande celler

BildspelI Johan Elf forskargrupp arbetar vi på att förstå på vilken detaljnivå man måste beskriva cellens fysikalisk kemi för att kunna göra sammanhängande modeller av livet på molekylärnivå. Fokus ligger på baktericellens centrala processer; transkriptionsreglering, proteinsyntes och celldelning. Vi utför kvantitativa förutsägelser baserade på fysikaliska modeller, och testar dessa med hjälp av avancerade experimentella tekniker. Det är viktigt att våra metoder är tillräckligt noggranna för att kunna testa alla extrema aspekter. Vi lägger därför mycket tid och kraft på att utveckla känsliga biofysiska mätmetoder för att kunna studera enskilda makromolekyler i levande celler med tillräckligt hög spatial och temporal upplösning. Forskningen bygger på ett nära samarbete mellan gruppens fysiker, biologer, kemister, programmerare och ingenjörer som tillsammans överbrygger klyftan mellan biokemi och fysiologi.