Populärvetenskaplig presentation

Mikroorganismer som inte kan odlas på plattor eller i rena kulturer utgör en stor del av biomassan och den genetiska mångfalden på jorden, men på grund av svårigheterna att studera dem har de ofta förbisetts eller förblivit oupptäckta. Bland denna grupp finns mikroorganismer som lever is symbios med flercelliga djur och växter, varav många har visat sig ha stor inverkan på både sjukdom och hälsa hos sina värdorganismer.

En djurgrupp där nära förhållanden med mikroorganismer är vanliga är insekter, som är den djurgrupp med flest beskrivna arter på jorden. Deras framgång kan till viss del förklaras med att de har lyckats anpassa sig till ovanliga och näringsfattiga dieter, såsom blod och växtsav, med hjälp av de mikrober som lever inuti dem. En del av dessa symbionter är därför helt nödvändiga för värdens överlevnad, men för många andra vet vi ännu ingenting om vad de gör i sin värd.

I vår forskning studerar vi bland annat den symbiotiska bakterien Wolbachia som bor inne i cellerna hos många olika insektsarter och påverkar deras fortplantning på olika sätt. Wolbachia kan till exempel omvandla hanar till honor, selektivt döda manliga embryon och framkalla asexuell fortplantning så att endast kvinnlig avkomma produceras. Varför? Eftersom Wolbachia endast överförs från honornas äggcell till avkomman måste Wolbachia infektera honor för att kunna överleva och spridas. För att förhindra att icke-infekterade avkommor produceras, kan Wolbachia även sterilisera infekterade hanar om de försöker att para sig med en oinfekterad hona. Denna sterilitetseffekt kallas cytoplasmatisk inkompatibilitet (CI), och är i fokus för en stor del av vår forskning eftersom ett av våra mål är att ta reda på vilka Wolbachia-gener som orsakar CI.

För att nå detta mål och lära oss mer om den naturliga mångfalden av symbiotiska bakterier, sekvenserar vi arvsmassan från många olika Wolbachia-stammar och andra bakterier som lever i insekter och leddjur och jämför dem med varandra. Med denna metod kan vi lära oss mer om hur dessa bakterier har anpassat sig till att leva i symbios och förhoppningsvis förstå hur de påverkar sin värd.