Klasson labb

Forskningen i min grupp är inriktad på symbiotiska bakterier som lever inuti eukaryota celler. Våra huvudsakliga intressen är att ta reda på hur dessa förhållanden påverkar genomets evolution, bestämma genetiska faktorer som är inblandade i värdinteraktioner och utforska mångfalden av symbiotiska bakterier i naturen. Vi använder främst genomik tillsammans med jämförande genomanalyser för att besvara dessa frågor.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.