Siv Andersson labb

Forskningen i Siv Andersson´s grupp syftar till att förstå hur intracellulära bakterier och organeller evolverar. Kunskap om värd-anpassade bakteriers arvsmassor är viktig för vår förståelse av samspelet mellan bakterier och högre organismer. Vilka genfunktioner krävs för liv inom och utanför redan existerande celler? Hur skall dessa gener organiseras och bäddas in i en värdcell för att bidra med funktioner som är nyttiga för värden? Ett långsiktigt mål är att ha en så djup kunskap om dessa processer att vi kan designa bakteriella arvsmassor med nya, nyttiga funktioner.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.