Jan Andersson labb

De allra flesta eukaryota organismer är mikrober. Vi använder storskalig sekvensering och jämförande genomik för att studera dessa organismer. Vi är särskilt intresserade av evolutionära processer som påverkar genomen hos gruppen diplomonader (t.ex. Giardia och Spironucleus) hur de relaterar till den fenotypiska diversitet som finns i den här fascinerande gruppen av organismer.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.