Molekylär evolution

Vad forskar vi om?

Hur uppstod och utvecklades liv? Hur anpassar sig organismer och frodas i så vitt skilda miljöer som inuti insekter och i varma källor? Vad gör vissa bakterier skadliga medan andra lever inuti våra kroppar utan att orsaka sjukdomar?

Vår forskning kretsar runt de evolutionära processer på molekylär nivå som formar livet för mikroorganismerna på Jorden. Vi är intresserade av uppkomsten av patogener, av symbiotiska relationer mellan två eller fler organismer, av de unika funktionella egenskaperna hos arkéer och av utvecklingen av den eukaryota cellen.

Forskar- grupper

Prof. Siv Andersson

  • Mikrobiell genom

Dr. Jan Andersson

  • Storskalig sekvensering och jämförande genomik

Dr. Lisa Klasson

  • Symbiotiska bakterier i eukaryota celler
Senast uppdaterad: 2023-01-23