Okamoto labb

Virus har anpassat sig till alla eukaryota värdar för deras spridning under en lång evolutionär historia. Dessa anpassningar visar sig som förvärvade funktionella strukturer hos virionerna. Enligt teorin är vår strategi att avslöja nya funktionella strukturella egenskaper hos problematiska virus genom att utföra intensiva strukturella jämförelser mellan olika virus inom samma utvecklingslinje. För att kunna göra dessa jämförelser bestämmer vi regelbundet strukturerna av ”saknade” virus med hjälp av kryoelektronmikroskopi.

Vår grupp fokuserar också på strukturen av jättevirus som är involverade i djupa biologiska frågor och på COVID-19 på grund av akutbehovet. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.


Vänligen kontakta kenta.okamoto@icm.uu.se om du är intresserad av att studera strukturella / molekylära funktioner hos virus i ditt master/kandidatprojekt eller praktik.

Lediga jobb

Senast uppdaterad: 2024-02-21