Vi studerar och konstruerar naturens vitala, men notoriskt ineffektiva CO2-fixerande enzym, Rubisco (Ribulose-1,5-Bisfosfatkarboxylas / oxygenas), vars katalys begränsar tillväxten av grödor och cyanobakterier som används för biobränsleproduktion.

Vi letar efter sätt att utveckla förutsättningar för information och verktyg för att uttrycka mer effektiva Rubisco-varianter i grödor och cyanobakterier: genom att identifiera unik struktur-funktion, övervinna inkompatibilitet hos chaperoner  och förstå och utnyttja den katalytiska påverkan av den extra subenheten Rubisco.

Nyfiken på att veta mer? Läs mer om vår pågående forskning, eller se vår populärvetenskapliga presentation (båda på engelska) för en lättillgänglig introduktion till vår forskning.