Ekeberg labb

Fjärde generationens Röntgenkällor, så kallade fri elektronlasrar kan skapa mycket intensiva Röntgenstrålar som är kondenserade i ultrakorta pulser. Vårt mål är att använda dessa fascinerande Röntgenkällor för att utforska livets byggstenar på nya sätt.

Proteiner är, förutom ett fåtal undantag, mycket dynamiska partiklar som utövar sin funktion genom att växla mellan många halvstabila konfigurationer. I många fall så är dessa växlingar mycket snabba, under en millisekund, och är därför mycket svåra att studera med dagens metoder. Ett av våra mål är att kombinera de ultrakorta pulserna från en fri elektronlaser med nya algoritmer som kan filtrera ut diffraktion från dessa kortlivade konfigurationer utifrån en mycket större datamängd. För att uppnå detta så utför vi experiment vid fri elektronlasrar över hela världen och undersöker och utvecklar de algoritmer som behövs för att filtrera och kombinera informationen i dessa stora datamängder. Resultatet är en interdisciplinär grupp som kombinerar biologi med fysik samt teori med experiment för att utveckla framtidens avbildningsmetoder.

För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.