Molekylär Biofysik

Laboratoriet för molekylär biofysik

Vid laboratoriet för molekylär biofysik (LMB) vid Uppsala Universitet arbetar vi längs frontlinjen för fotonbaserad vetenskap. Vi studerar interaktioner mellan fotoner och materia under extremt korta tidsskalor och vid extremt starka fotonintensiteter, och utnyttjar dessa interaktioner för att avbilda biologins minsta byggstenar.
LMB skapade också den vetenskapliga motiveringen för att bygga den första frielektronlasern i USA (LCLS) och den första frielektronlasern i Europa (European XFEL). Vi forskar även på fotosyntes och kolfixering i marina mikroorganismer, mestadels från vattnen kring polarområdena.

Välkommen till vår extern hemsida

Senast uppdaterad: 2023-01-23