Wagner labb

Vår forskargrupp undersöker en heterogen klass av regulatoriska RNA (styr-RNA) i bakterier med avseende på deras biologiska funktioner och verkningsmekanismer. De flesta av dessa så-kallade "små RNA" basparar med många mål-mRNA, vilket leder till aktiverad/inhiberad proteinsyntes och/eller effekter på mRNA-nedbrytning. Detta i sin tur reglerar hur bakterier klarar av stress eller byter "livsstil".

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning.