Forskningsprojekt

Giardia intestinalis- modellorganism för studier av tarminfektioner och cellulär differentiering

Giardia intestinalis är en viktig bidragande orsak till den enorma bördan av diarrésjukdomar med 250 miljoner symptomatiska infektioner hos människor per år och parasiten ingår nu i WHOs försummade sjukdomar Initiative. Fokuset för vår forskargrupp är att förstå biologin och patogenesen av Giardia, men även andra diarré-framkallande protozoer som Cryptosporidium.

Vi gör detta genom att använda flera olika metoder som kompletterar varandra. Genomsekvensering av olika Giardia isolat är ett tillvägagångssätt. Vi har deltagit i sekvensering och annotering av de tre första Giardia genomen från parasiter i tre av de stora genetiska grupper av Giardia (se www.giardiadb.org). Genom att använda jämförande genomik har vi identifierat flera genotypspecifika gener som kan användas i diagnos. Genomsekvense kompletteras av genuttryck analyser med hjälp av proteomik, mikroarrayer, SAGE och RNA-sekvensering. Studeras genuttryck i Giardia under olika förhållanden som värdcellinteraktioner, differentiering och stressförhållanden. Detta har identifierat flera nya potentiella virulensgener men också lärt oss mycket om biologi parasiten. Potentiella virulensfaktorer studeras vidare i vår in vitro-system som härmar värd interaktion cell i människans tunntarm. Dessa in vitro studier kompletteras av studier med giardiasis patientmaterial samlas i Sverige, Nicaragua och Uganda. Vi försöker att studera skillnader och likheter i genomen hos parasiter och vi också studera skillnader i immunsvar mot parasiten. Vi studerar också biologi andra Diplomonads som Spironucleus och Trepomonas. Tyngdpunkten har varit cytoskelettet, differentiering och mitosomen.