Söderbom labb

Målet med vår forskning är att förstå hur små RNA-molekyler reglerar olika biologiska processer, från hur en organisms utvecklas till hur de används för att undvika bakterieinfektioner. Dessa, endast 21 nt långa RNA-molekyler, har visats vara oerhört viktiga för de flesta biologiska funktioner. De kan hämma genuttryck genom att guida proteiner till mål (m)RNA som därmed bryts ned eller slutar avläsas till proteiner. Exakt hur detta fungerar är inte kartlagt. I vår forskning använder vi främst amöban Dictyostelium för att undersöker hur små RNA-molekyler kan reglera tillväxt och utveckling. Vi använder även amöban som modell för att förstå hur dessa små RNA-molekyler reglerar infektioner – när en patogen bakterie attackerar våra celler.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.