Lundgren labb

CRISPR-Cas är ett adaptivt immunsystem som ger prokaryoter ärftligt skydd mot virus. Systemet fungerar genom att lära sig att känna igen och bryta ner DNA och RNA-sekvenser. Den programmerbara nukleas-aktiviteten hos Cas-proteiner gör dem till ett utmärkt verktyg för effektiv och precis förändring av gener och genreglering.

Vi studerar det prokaryota immunsystemet CRISPR-Cas, med avseende på både dess grundläggande funktion och dess tillämpningar. Vi undersöker särskilt CRISPR Cas system av Typ I, som använder Cas1 och Cas2 för adaption, och Cascade-komplexet och Cas3 för att upptäcka och stoppa virusinfektion.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsområden beskrivna på engelska.