Populärvetenskaplig presentation

Att antibiotikaresistens är ett stort problem i världen och att bakterier som är resistenta mot alla existerande antibiotika är på frammarsch råder det numera inget tvivel om, men den stora frågan är vad vi ska göra för att kunna fortsätta behandla livshotande infektioner i framtiden. Ett nytt sätt att behandla och förebygga bakteriella infektioner är att använda probiotiska bakterier, som är speciella bakterier som hjälper kroppen mot infektioner genom att motverka skadliga bakterier. Att probiotiska bakterier har klinisk effekt är ett etablerat faktum, men de underliggande mekanismerna för hur de faktiskt verkar är inte alltid helt klara.

Ett nyligen upptäckt system som bakterier använder för att stoppa tillväxten hos andra, konkurrerande bakterier är kontakt-beroende hämning av bakterietillväxt, eller CDI efter engelskans Contact-Dependent growth Inhibition. Dessa system är mycket speciella eftersom det kräver cell-cell kontakt mellan bakterierna för att tillväxten av mottagarbakterien ska stoppas. Dessutom begränsas tillväxthämningen till en viss typ av bakterier eftersom överlämning av den toxiska molekylen kräver artspecifika receptorer på ytan av mottagarcellen.

För att utveckla mer effektiva probiotiska bakterier för behandling av specifika infektioner avser vi att utrusta dessa bakterier med system som används för kontakt-beroende hämning av bakterietillväxt. Detta innebär att de redan tidigare välgörande bakterierna kommer att förvandlas till målsökande dödsmaskiner som specifikt riktar sig mot den sjukdomsorsakande bakterien i fråga.