Koskiniemi labb

Målet med vår forskning är att förstå hur kontaktberoende hämning av bakterietillväxt (CDI efter engelskans contact-dependent growth inhibition) sker och varför dessa system finns hos bakteriella patogener. Vi tror att vi kan lära oss mycket om bakteriell biologi, ekologi och patogenecitet genom att fördjupa vår förståelse för bakteriella interaktioner.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.