Populärvetenskaplig presentation

Vårt fantastiska immunförsvar skyddar oss från angripande mikroorganismer, men kan ibland felaktigt börja attackera vår egen kropp. Denna immunreaktion mot kroppseget kan bli kronisk och leda till att en autoimmun sjukdom utvecklas. Autoimmunitet upptäcks oftast genom förekomst av speciella antikroppar i blodet som reagerar på kroppsegna ämnen. I vår forskning vill vi förstå varför vissa B lymfocyter och deras produktion av antikroppar felaktigt missriktas mot proteiner i kroppen och därigenom orsakar inflammation och vävnadsskada.

Det är väl känt att vissa B lymfocyter har en naturlig bindning till kroppsegna proteiner. Dessa tros vara viktiga komponenter i det naturliga kretslopp som tar hand om restprodukter från våra celler. Huruvida dessa B lymfocyter utgör en potentiell bas för utveckling av självreaktiva B lymfocyter vid autoimmunitet är oklart. Målet med vår forskning är att förstå hur B lymfocyter och antikroppar med självreaktivitet bidrar till autoimmun inflammation. I ett modellsystem för reumatoid artrit (RA) studerar vi hur självreaktiva B celler tappar kontrollen och bidrar till autoimmunitet. Vi undersöker deras lokalisation, ursprung och funktion. Även hur B lymfocyterna samverkar med andra immunceller för att förstärka den autoimmuna processen undersöks. Vidare studerar vi i blodprover från RA patienter hur Fc receptorer på immunceller aktiveras av antikroppar och hur detta frisätter inflammatoriska ämnen och orsakar inflammation.  

Studierna kommer att ge ökad förståelse om naturligt förkommande självreaktiva B lymfocyter och deras potential att aktivera autoimmunitet. Kunskaperna kan generera möjliga terapier om hur dessa celler och antikroppar kan hämmas vid autoimmun sjukdom.

Läs gärna om vår forskning i forskningsartikeln av Elsa Knöös, Värmdö Gymnasium, Naturvetenskapligt program inriktning forskning -journalistik, klass 17NAB, Stockholm. November 2019.