Kleinau labb

Brister i vårt immunförsvar kan leda till sjukdomar som autoimmunitet eller cancer. I autoimmunitet attackerar immunförsvaret av misstag friska celler som leder till sjukdom. Omvänt uppstår ofta cancer för att immunförsvaret inte aktiveras vilket leder till att celler ohämmat kan dela på sig och växa.
En viktig aktör i immunförsvaret är B-lymfocyten som utsöndrar antikroppar - speciella proteiner som oskadliggör främmande ämnen. Antikroppar är nomalt av godo, men vid autoimmunitet kan de attackera individens friska vävnader och bidra till sjukdom. I immunterapi används monoklonala antikroppar som läkemedel för att dämpa autoimmunitet eller för att döda tumörceller vid cancer.

I vårt forskningsteam vill vi förstå hur B-lymfocyter och deras antikroppar bidrar till autoimmunitet, men också hur man kan slå ut sjukdomsframkallande och elakartade B-lymfocyter. Vi har tidigare upptäckt att en viss typ av B-lymfocyt, marginalzons B-cellen, är delaktig i utvecklingen av autoimmun artrit och att självreaktiva IgG antikroppar kan framkalla ledinflammationen. I våra nuvarande forskningsprojekt är målet att förbättra immunoterapi vid autoimmunitet och cancer. Vårt mål är att maximera interaktionen av terapeutiska monoklonala antikroppar med immunförsvaret, för att attackera och oskadliggöra de sjukdomsalstrande cellerna. En framtida skräddarsydd antikroppsbehandling för varje patient kan öka chanserna att bli botad.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.

Antikroppar kan användas för att bekräfta Covid-19 infektion eller andra sjukdomar, men används också alltmer för att bota sjukdomar. Läs mer i krönikan ”Antikroppar - på gott och ont” av Sandra Kleinau. Länk