Kleinau labb

Brister i vårt immunförsvar kan leda till sjukdomar som autoimmunitet eller cancer. I autoimmunitet attackerar immunförsvaret av misstag friska celler som leder till sjukdom. Omvänt uppstår ofta cancer för att immunförsvaret inte aktiveras vilket leder till att celler ohämmat kan dela på sig och växa. En viktig aktör i immunförsvaret är B-lymfocyten som utsöndrar antikroppar - speciella proteiner som oskadliggör smittämnen. Antikroppar är normalt av godo, men vid autoimmunitet kan de attackera individens friska celler och vävnader och bidra till sjukdom. Men antikroppar kan också användas som effektiva biologiska läkemedel för sjukdomar, för att dämpa eller förstärka immunförsvaret.

I vårt forskningsteam undersöker vi antikroppar i hälsa, sjukdom och som biologiskt läkemedel. Vi har särskilt studerat hur sjukdomsframkallande IgG antikroppar kan bidra till autoimmun ledinflammation. I våra nuvarande forskningsprojekt är målet att förbättra immunoterapi med monoklonala antikroppar i hematologisk cancer. Vårt mål är att maximera interaktionen av terapeutiska monoklonala antikroppar med immunförsvaret, för att attackera och oskadliggöra cancercellerna. En framtida skräddarsydd antikroppsbehandling för varje patient kan öka chanserna att bli botad.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Antikroppar kan användas för att bekräfta infektion eller andra sjukdomar, men kan också användas för att bota sjukdomar. Läs mer i krönikan ”Antikroppar - på gott och ont” av Sandra Kleinau. Länk https://www.uu.se/nyheter/2020/2020-11-09-antikroppar---pa-gott-och-ont

Deltagande i internationella konferenser och möten

EMBO Workshop: Antibodies and complement: Effector functions, therapies and technologies

27 June-01 July 2023, Girona, Spain

Abstract: Factors influencing complement-dependent cytotoxicity by rituximab in 2D and 3D-cultured B-cell lymphoma

18th International Congress of Immunology

27 Nov – 2 Dec 2023, Cape Town, South Africa

Abstract: The impact of Fc receptors and host characteristics on myeloid phagocytic response to rituximab-treated 3D-cultured B-cell lymphoma

7th European Congress of Immunology

1-4 Sept. 2024, Dublin, Ireland

Abstract: Anti-CD20 mediated apoptosis in B-cell lymphoma impairs “don’t-eat-me” CD47 signaling and boosts Fc receptor-mediated phagocytosis

Senast uppdaterad: 2024-04-08