Holmqvist Labb

Bakteriers levnadsförhållanden karaktäriseras av ständig stress. Exempel på orsaker till stress är snabba och påfrestande miljöförändringar, konkurrens med andra mikroorganismer och, inte minst, immunförsvaret hos en värdorganism. För att kunna överleva och föröka sig krävs att bakterier svarar på sådana påfrestningar genom att med adekvata förändringar i genuttryck anpassa sin fysiologi. I vår forskning studerar vi olika aspekter av bakteriers genreglering, med fokus på funktionen av RNA-bindande proteiner och regulatoriska RNA-molekyler. Vårt mål är identifiera och karaktärisera de reglermekanismer som bakterier använder sig av, samt att förstå hur dessa påverkar bakteriers fysiologi och virulens.

Nyfiken på att veta mer?
Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation lättillgänglig introduktion till vår forskning.
För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsområden beskrivna på engelska.