Hinas labb

Forskningen i vår grupp rör mekanismerna bakom RNA-interferens, epigenetik och RNA-transport mellan celler i djur. För att på ett relativt enkelt sätt kunna studera detta använder vi rundmasken Caenorhabditis elegans. Förutom vårt huvudsakliga forskningsspår vill vi även främja användandet av C. elegans som modellorganism i Uppsala och Sverige.

Nyfiken på att veta mer?
Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation lättillgänglig introduktion till vår forskning.
För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsområden beskrivna på engelska.