Mikrobiologi och immunologi

Mikrobiologi och immunologi

Mikrobiologiprogrammet har under många år utvecklat och genomfört forskningsprojekt som täcker många områden inom prokaryotisk (bakterier och arkéer) och eukaryot mikrobiologi. 2021 ändrades namnet på forskningsprogrammet till Mikrobiologi och immunologi för att bättre beskriva programmets inriktning.

Ämnesområden är infektionsbiologi och protozoer, genomik och evolution av encelliga eukaryoter, antibiotikaresistens och associerad kostnad/ fördel, RNA-biologi, det adaptiva immunsystemet CRISPR-Cas och dess tillämpningar, bakterievirus ("fager"), toxin-antitoxinsystem och system för kontaktberoende hämning av bakterietillväxt, och mycket annat. Modellorganismer som vi främst arbetar med är bakterier som Escherichia coli, Salmonella och Mykobakterier, protozoer som Giardia lamblia, rundmasken Caenorhabditis elegans, och den sociala amöban Dictyostelium discoideum.


Programmet för Mikrobiologi och immunologi leds för närvarande av Professor Fredrik Söderbom och består av nio oberoende forskargrupper. För mer information om forskningsprojekt, se respektiva hemsidor. Alla forskningsledare och doktorander är starkt engagerade i undervisning på alla nivåer, och två forskningsledare har blivit utnämnda till excellenta lärare.
Medlemmar i programmet är associerade med SciLifeLab Uppsala, URRC (Uppsala RNA Research Center), och ett Nordforsk-nätverk om "noncoding RNAs".

Forskargrupper
  • Hellman labb - Allergi/Vaccinen
  • Hinas labb - Membran och vesiklar i RNA-interferens och RNA-transport
  • Holmqvist labb - Post-transkriptionell reglering i bakteriella patogener
  • Kleinau labb - Immunologi och autoimmunitet
  • Koskiniemi labb - Förståelse för bakteriella interaktioner
  • Svärd labb - Parasitiska protozoer-biologi och sjukdomsmekanimser
  • Söderbom labb -  Små regulatoriska RNA i sociala amöbor - funktioner under utveckling och infektion
  • Virtanen labb - RNA PolyA /Exoribonuclease/Funktion
  • Wagner labb - Regulatoriska RNA i bakterier - biologiska funktioner och verkningsmekanismer
Senast uppdaterad: 2023-01-23