Disputation, Bart Edelbroek

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Bart Edelbroek
  • Disputation

Titel: Function and evolution of small regulatory RNAs and their associated proteins.

Datum: 22 mars 2024

Tid: 09:15

Plats: BMC, B:21

Biologi med inriktning mot mikrobiologi
Huvudhandledare: Professor Fredrik Söderbom

Opponent: Professor Jonathan Chubb, London’s Global University

Betygsnämndsledamöter:
Universitetslektor Courtney Stairs, Lunds universitet
Docent Ulf Ribacke, Karolinska Institutet
Professor Björn Andersson, Karolinska Institutet