Disputation, Arindam De Tarafder

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: ICM
  • Kontaktperson: Arindam De Tarafder
  • Disputation

Titel: Adaptive evolution of the bacterial translation machinery

Datum: 15 mars, 2024

Tid: 13:00

Plats: BMC, A1:111a

Molekylär biovetenskap

Huvudhandledare: Professor Suparna Sanyal
Opponent: Professor Ruben L. Gonzalez, Jr, Department of Chemistry, Columbia University

Betygsnämndsledamöter:
Professor Leif Kirsebom, ICM, Uppsala universitet
Dr. Joanna Rorbach, Karolinska Institutet
Professor Siv Andersson, ICM, Uppsala universitet